Bad og våtrom

Har badet ditt sett bedre dager? Er det kanskje noen vannskader og du sliter med mugg og sopp? Byggmester Helge Ottesen AS har våtromsertifikat – det er nemlig strenge krav til utførelse av arbeid i våtrom, og det med god grunn. Et våtrom er under konstant påvirkning av fuktighet, og er ikke arbeidet utført ordentlig, kan det bli store problemer i etterkant med for eksempel råte, mugg og sopp.

Når du velger Byggmester Helge Ottesen AS til å ta jobben, har du ett firma å forholde deg til. Vi skaffer alle nødvendige yrkesgrupper som det er behov for å involvere ved et slikt arbeid.

Er det noe du lurer på om våtrom og mulige løsninger, kontakt Byggmester Helge Ottesen AS og vi gir deg tips og veiledning basert på våre mangeårig erfaring i bransjen.